บริษัท แวลเคเนีย แอสเซ็ทส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แวลเคเนีย แอสเซ็ทส์ จำกัด"

บริษัท แวลเคเนีย แอสเซ็ทส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แวลเคเนีย แอสเซ็ทส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แวลเคเนีย แอสเซ็ทส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อ ขายให้เช่า ปรับปรุง ก่อสร้างและออกแบบอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แวลเคเนีย แอสเซ็ทส์ จำกัด


388 อาคารเอ็กเชนทาวเวอร์ ชั้น 42 ห้อง 4201-4204 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แวลเคเนีย แอสเซ็ทส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

388 อาคารเอ็กเชนทาวเวอร์ ชั้น 42 ห้อง 4201-4204 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท แวลเคเนีย แอสเซ็ทส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แวลเคเนีย แอสเซ็ทส์ จำกัด

ได้แก่ 0105558006004
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แวลเคเนีย แอสเซ็ทส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แวลเคเนีย แอสเซ็ทส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*