บริษัท ยูนิตี้ ซัพพลาย (ไทยแลนด์) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ยูนิตี้ ซัพพลาย (ไทยแลนด์) จำกัด"

บริษัท ยูนิตี้ ซัพพลาย (ไทยแลนด์) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ยูนิตี้ ซัพพลาย (ไทยแลนด์) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ยูนิตี้ ซัพพลาย (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ยูนิตี้ ซัพพลาย (ไทยแลนด์) จำกัด


124/1 ซอยราชพฤกษ์ 9 แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ยูนิตี้ ซัพพลาย (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ที่

124/1 ซอยราชพฤกษ์ 9 แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

แผนที่บริษัท บริษัท ยูนิตี้ ซัพพลาย (ไทยแลนด์) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ยูนิตี้ ซัพพลาย (ไทยแลนด์) จำกัด

ได้แก่ 0105558006012
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ยูนิตี้ ซัพพลาย (ไทยแลนด์) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ยูนิตี้ ซัพพลาย (ไทยแลนด์) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*