บริษัท อัดฮัม เจมส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อัดฮัม เจมส์ จำกัด"

บริษัท อัดฮัม เจมส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อัดฮัม เจมส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อัดฮัม เจมส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ ขายส่ง ขายปลีก พลอยและอัญมณี

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อัดฮัม เจมส์ จำกัด


919/1 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้นที่ บี1 ห้องเลขที่ เจบี 123 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อัดฮัม เจมส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

919/1 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้นที่ บี1 ห้องเลขที่ เจบี 123 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

แผนที่บริษัท บริษัท อัดฮัม เจมส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อัดฮัม เจมส์ จำกัด

ได้แก่ 0105558006039
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อัดฮัม เจมส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อัดฮัม เจมส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*