บริษัท 109 ครีเอชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท 109 ครีเอชั่น จำกัด"

บริษัท 109 ครีเอชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท 109 ครีเอชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 3,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท 109 ครีเอชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับจ้างจัดออกแบบ ดูแลตกแต่งภายในภายนอกอาคารและสวนทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท 109 ครีเอชั่น จำกัด


778/72 ถนนเจริญพัฒนา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท 109 ครีเอชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

778/72 ถนนเจริญพัฒนา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10120

แผนที่บริษัท บริษัท 109 ครีเอชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท 109 ครีเอชั่น จำกัด

ได้แก่ 0105558006047
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท 109 ครีเอชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท 109 ครีเอชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*