บริษัท เอ็มพีพีแอล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ็มพีพีแอล จำกัด"

บริษัท เอ็มพีพีแอล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ็มพีพีแอล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ็มพีพีแอล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการก่อสร้างอาคาร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ็มพีพีแอล จำกัด


954/44 ซอยเพิ่มสิน 18 ถนนเพิ่มสิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10210

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ็มพีพีแอล จำกัด ตั้งอยู่ที่

954/44 ซอยเพิ่มสิน 18 ถนนเพิ่มสิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10210

แผนที่บริษัท บริษัท เอ็มพีพีแอล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ็มพีพีแอล จำกัด

ได้แก่ 0105558006055
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ็มพีพีแอล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ็มพีพีแอล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*