บริษัท ฟิตเนส คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ฟิตเนส คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด"

บริษัท ฟิตเนส คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ฟิตเนส คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ฟิตเนส คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าเครื่องจักร อุปกรณ์เล่นกีฬาทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ฟิตเนส คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด


59/265 หมู่ที่ 2 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ฟิตเนส คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

59/265 หมู่ที่ 2 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

แผนที่บริษัท บริษัท ฟิตเนส คอร์เปอร์เรชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ฟิตเนส คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด

ได้แก่ 0105558006071
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ฟิตเนส คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ฟิตเนส คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*