บริษัท ศิตภัทร คอนเซ็ปต์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ศิตภัทร คอนเซ็ปต์ จำกัด"

บริษัท ศิตภัทร คอนเซ็ปต์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ศิตภัทร คอนเซ็ปต์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ศิตภัทร คอนเซ็ปต์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการใช้พื้นที่อาคารสำนักงาน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ศิตภัทร คอนเซ็ปต์ จำกัด


333 ซอยสมเด็จพระปิ่นเกล้า 7 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ศิตภัทร คอนเซ็ปต์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

333 ซอยสมเด็จพระปิ่นเกล้า 7 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

แผนที่บริษัท บริษัท ศิตภัทร คอนเซ็ปต์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ศิตภัทร คอนเซ็ปต์ จำกัด

ได้แก่ 0105558006080
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ศิตภัทร คอนเซ็ปต์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ศิตภัทร คอนเซ็ปต์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*