บริษัท พอล ฟัลคอน เวนเจอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พอล ฟัลคอน เวนเจอร์ จำกัด"

บริษัท พอล ฟัลคอน เวนเจอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พอล ฟัลคอน เวนเจอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พอล ฟัลคอน เวนเจอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อมา ขายไป เครื่องแต่งกาย เฟอร์นิเจอร์ เครื่องเรือน อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พอล ฟัลคอน เวนเจอร์ จำกัด


74/174 ซอยรามคำแหง 180 ถนนรามคำแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พอล ฟัลคอน เวนเจอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

74/174 ซอยรามคำแหง 180 ถนนรามคำแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

แผนที่บริษัท บริษัท พอล ฟัลคอน เวนเจอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พอล ฟัลคอน เวนเจอร์ จำกัด

ได้แก่ 0105558006101
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พอล ฟัลคอน เวนเจอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พอล ฟัลคอน เวนเจอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*