บริษัท วัชรนัณ กฎหมายและการบัญชี จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วัชรนัณ กฎหมายและการบัญชี จำกัด"

บริษัท วัชรนัณ กฎหมายและการบัญชี จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วัชรนัณ กฎหมายและการบัญชี จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วัชรนัณ กฎหมายและการบัญชี จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การให้บริการปรึกษาคดีความ ว่าความ ตามหนี้สินต่าง ๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วัชรนัณ กฎหมายและการบัญชี จำกัด


145/507 ซอยเคหะร่มเกล้า 64 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วัชรนัณ กฎหมายและการบัญชี จำกัด ตั้งอยู่ที่

145/507 ซอยเคหะร่มเกล้า 64 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

แผนที่บริษัท บริษัท วัชรนัณ กฎหมายและการบัญชี จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วัชรนัณ กฎหมายและการบัญชี จำกัด

ได้แก่ 0105558006136
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วัชรนัณ กฎหมายและการบัญชี จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วัชรนัณ กฎหมายและการบัญชี จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*