บริษัท โซเฟีย เจ็ท จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โซเฟีย เจ็ท จำกัด"

บริษัท โซเฟีย เจ็ท จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โซเฟีย เจ็ท จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โซเฟีย เจ็ท จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนำเที่ยวรวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โซเฟีย เจ็ท จำกัด


515 อาคารโครงการ 59 มินิพลาซ่า ห้องเลขที่ เอช 16 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โซเฟีย เจ็ท จำกัด ตั้งอยู่ที่

515 อาคารโครงการ 59 มินิพลาซ่า ห้องเลขที่ เอช 16 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท บริษัท โซเฟีย เจ็ท จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โซเฟีย เจ็ท จำกัด

ได้แก่ 0105558006161
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โซเฟีย เจ็ท จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โซเฟีย เจ็ท จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*