บริษัท ไท่ เจิ้ง เตี่ยน จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไท่ เจิ้ง เตี่ยน จำกัด"

บริษัท ไท่ เจิ้ง เตี่ยน จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไท่ เจิ้ง เตี่ยน จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไท่ เจิ้ง เตี่ยน จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไท่ เจิ้ง เตี่ยน จำกัด


371 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไท่ เจิ้ง เตี่ยน จำกัด ตั้งอยู่ที่

371 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท ไท่ เจิ้ง เตี่ยน จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไท่ เจิ้ง เตี่ยน จำกัด

ได้แก่ 0105558006187
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไท่ เจิ้ง เตี่ยน จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไท่ เจิ้ง เตี่ยน จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*