บริษัท เอาท์ ออฟ บาลานซ์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอาท์ ออฟ บาลานซ์ จำกัด"

บริษัท เอาท์ ออฟ บาลานซ์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอาท์ ออฟ บาลานซ์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอาท์ ออฟ บาลานซ์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเตรียม ฝึกอบรม พัฒนาการเรียนรู้ในการพัฒนาบุคลิกภาพ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอาท์ ออฟ บาลานซ์ จำกัด


240/37 อาคารอโยธยาทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอาท์ ออฟ บาลานซ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

240/37 อาคารอโยธยาทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท เอาท์ ออฟ บาลานซ์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอาท์ ออฟ บาลานซ์ จำกัด

ได้แก่ 0105558006209
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอาท์ ออฟ บาลานซ์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอาท์ ออฟ บาลานซ์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*