บริษัท ธรรมโอสถ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ธรรมโอสถ จำกัด"

บริษัท ธรรมโอสถ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ธรรมโอสถ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 3,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ธรรมโอสถ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้ายา ยารักษาโรค เภสัชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ธรรมโอสถ จำกัด


5/71 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ธรรมโอสถ จำกัด ตั้งอยู่ที่

5/71 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

แผนที่บริษัท บริษัท ธรรมโอสถ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ธรรมโอสถ จำกัด

ได้แก่ 0105558006217
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ธรรมโอสถ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ธรรมโอสถ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*