บริษัท อาเวอรี่ แอนด์ โค จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อาเวอรี่ แอนด์ โค จำกัด"

บริษัท อาเวอรี่ แอนด์ โค จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อาเวอรี่ แอนด์ โค จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อาเวอรี่ แอนด์ โค จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้คำปรึกษา คำแนะนำและบริการเกี่ยวกับการบริหารงาน พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม วิศวกรรม ธุรกิจ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อาเวอรี่ แอนด์ โค จำกัด


110/7 ซอยเจริญมิตร แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อาเวอรี่ แอนด์ โค จำกัด ตั้งอยู่ที่

110/7 ซอยเจริญมิตร แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท อาเวอรี่ แอนด์ โค จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อาเวอรี่ แอนด์ โค จำกัด

ได้แก่ 0105558006268
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อาเวอรี่ แอนด์ โค จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อาเวอรี่ แอนด์ โค จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*