บริษัท คอนเทนเนอร์ อาร์คิเทกเชอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท คอนเทนเนอร์ อาร์คิเทกเชอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด"

บริษัท คอนเทนเนอร์ อาร์คิเทกเชอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท คอนเทนเนอร์ อาร์คิเทกเชอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท คอนเทนเนอร์ อาร์คิเทกเชอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การผลิต ประกอบ จำหน่าย ตู้คอนเทนเนอร์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท คอนเทนเนอร์ อาร์คิเทกเชอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด


9 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท คอนเทนเนอร์ อาร์คิเทกเชอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ที่

9 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

แผนที่บริษัท บริษัท คอนเทนเนอร์ อาร์คิเทกเชอร์ (ไทยแลนด์) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท คอนเทนเนอร์ อาร์คิเทกเชอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ได้แก่ 0105558006292
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท คอนเทนเนอร์ อาร์คิเทกเชอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท คอนเทนเนอร์ อาร์คิเทกเชอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*