บริษัท ซีเซเว่นตี้ทู คอนสตรัคชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซีเซเว่นตี้ทู คอนสตรัคชั่น จำกัด"

บริษัท ซีเซเว่นตี้ทู คอนสตรัคชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซีเซเว่นตี้ทู คอนสตรัคชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซีเซเว่นตี้ทู คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง และงานโยธาทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซีเซเว่นตี้ทู คอนสตรัคชั่น จำกัด


1396 ซอยเพชรเกษม 94 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซีเซเว่นตี้ทู คอนสตรัคชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

1396 ซอยเพชรเกษม 94 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

แผนที่บริษัท บริษัท ซีเซเว่นตี้ทู คอนสตรัคชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซีเซเว่นตี้ทู คอนสตรัคชั่น จำกัด

ได้แก่ 0105558006322
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซีเซเว่นตี้ทู คอนสตรัคชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซีเซเว่นตี้ทู คอนสตรัคชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*