บริษัท เดอะ ทาลิ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เดอะ ทาลิ จำกัด"

บริษัท เดอะ ทาลิ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เดอะ ทาลิ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เดอะ ทาลิ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการร้านอาหารและเครื่องดื่ม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เดอะ ทาลิ จำกัด


293/18 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เดอะ ทาลิ จำกัด ตั้งอยู่ที่

293/18 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

แผนที่บริษัท บริษัท เดอะ ทาลิ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เดอะ ทาลิ จำกัด

ได้แก่ 0105558006349
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เดอะ ทาลิ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เดอะ ทาลิ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*