บริษัท พี เอ เอ็น คอร์เปอเรชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พี เอ เอ็น คอร์เปอเรชั่น จำกัด"

บริษัท พี เอ เอ็น คอร์เปอเรชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พี เอ เอ็น คอร์เปอเรชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พี เอ เอ็น คอร์เปอเรชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การให้บริการอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ผู้โดยสารของสายการบินด้วยระบบฟาสท์แทรค ณท่าอากาศยาน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พี เอ เอ็น คอร์เปอเรชั่น จำกัด


22/111 ถนนมอเตอร์เวย์ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พี เอ เอ็น คอร์เปอเรชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

22/111 ถนนมอเตอร์เวย์ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท พี เอ เอ็น คอร์เปอเรชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พี เอ เอ็น คอร์เปอเรชั่น จำกัด

ได้แก่ 0105558006390
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พี เอ เอ็น คอร์เปอเรชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พี เอ เอ็น คอร์เปอเรชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*