บริษัท โรดแพคเกอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โรดแพคเกอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด"

บริษัท โรดแพคเกอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โรดแพคเกอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โรดแพคเกอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างถนน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โรดแพคเกอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด


351/45 ถนนพระรามเก้า แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โรดแพคเกอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่ที่

351/45 ถนนพระรามเก้า แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท โรดแพคเกอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โรดแพคเกอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ได้แก่ 0105558006411
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โรดแพคเกอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โรดแพคเกอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*