บริษัท เพรสเซนท์เอสเตท จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เพรสเซนท์เอสเตท จำกัด"

บริษัท เพรสเซนท์เอสเตท จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เพรสเซนท์เอสเตท จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เพรสเซนท์เอสเตท จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยสำหรับที่ดินที่เป็นเจ้าของ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เพรสเซนท์เอสเตท จำกัด


59/333 ซอยบรมราชชนนี 101 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เพรสเซนท์เอสเตท จำกัด ตั้งอยู่ที่

59/333 ซอยบรมราชชนนี 101 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

แผนที่บริษัท บริษัท เพรสเซนท์เอสเตท จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เพรสเซนท์เอสเตท จำกัด

ได้แก่ 0105558006420
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เพรสเซนท์เอสเตท จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เพรสเซนท์เอสเตท จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*