บริษัท พี ซิสเต็ม จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พี ซิสเต็ม จำกัด"

บริษัท พี ซิสเต็ม จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พี ซิสเต็ม จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พี ซิสเต็ม จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซ่อมเครื่องจักรในโรงงาน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พี ซิสเต็ม จำกัด


11 ซอยกรุงเทพกรีฑา 35 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พี ซิสเต็ม จำกัด ตั้งอยู่ที่

11 ซอยกรุงเทพกรีฑา 35 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท บริษัท พี ซิสเต็ม จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พี ซิสเต็ม จำกัด

ได้แก่ 0105558006438
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พี ซิสเต็ม จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พี ซิสเต็ม จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*