บริษัท เทพภาณุราช จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เทพภาณุราช จำกัด"

บริษัท เทพภาณุราช จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เทพภาณุราช จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เทพภาณุราช จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เทพภาณุราช จำกัด


259 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 11 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เทพภาณุราช จำกัด ตั้งอยู่ที่

259 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 11 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท บริษัท เทพภาณุราช จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เทพภาณุราช จำกัด

ได้แก่ 0105558006446
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เทพภาณุราช จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เทพภาณุราช จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*