บริษัท ฟอร์ยู มิซ (ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ฟอร์ยู มิซ (ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท ฟอร์ยู มิซ (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ฟอร์ยู มิซ (ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 3,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ฟอร์ยู มิซ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ซื้อขาย นำเข้าส่งออกเกี่ยวกับวัตถุดิบ ชิ้นส่วนเครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ฟอร์ยู มิซ (ประเทศไทย) จำกัด


2 อาคารจัสมิน ชั้นที่ 12 ห้องเลขที่ 35 ซอยประสานมิตร(สุขุมวิท23) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ฟอร์ยู มิซ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

2 อาคารจัสมิน ชั้นที่ 12 ห้องเลขที่ 35 ซอยประสานมิตร(สุขุมวิท23) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท ฟอร์ยู มิซ (ประเทศไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ฟอร์ยู มิซ (ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0105558006454
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ฟอร์ยู มิซ (ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ฟอร์ยู มิซ (ประเทศไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*