บริษัท พีเอ็น เมดดิคอล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พีเอ็น เมดดิคอล จำกัด"

บริษัท พีเอ็น เมดดิคอล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พีเอ็น เมดดิคอล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พีเอ็น เมดดิคอล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าเครื่องมือแพทย์ ยา ยารักษาโรค เภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พีเอ็น เมดดิคอล จำกัด


330/50 ซอยกำแพงเพชร 6 ซอย 7 แยก 2 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พีเอ็น เมดดิคอล จำกัด ตั้งอยู่ที่

330/50 ซอยกำแพงเพชร 6 ซอย 7 แยก 2 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

แผนที่บริษัท บริษัท พีเอ็น เมดดิคอล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พีเอ็น เมดดิคอล จำกัด

ได้แก่ 0105558006462
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พีเอ็น เมดดิคอล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พีเอ็น เมดดิคอล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*