บริษัท วีทูจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วีทูจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด"

บริษัท วีทูจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วีทูจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วีทูจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับจ้างจัดงาน รับจัดแสดงสินค้าบุคลากรไปประจำในงานแสดงสินค้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วีทูจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด


418 ถนนตลาดพลู แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วีทูจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

418 ถนนตลาดพลู แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

แผนที่บริษัท บริษัท วีทูจี คอร์ปอเรชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วีทูจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ได้แก่ 0105558006501
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วีทูจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วีทูจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*