บริษัท ปัญญาอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ปัญญาอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด"

บริษัท ปัญญาอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ปัญญาอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ปัญญาอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ บริการรับจัดงานอีเว้นท์ งานเปิดตัวสินค้า งานเลี้ยงปีใหม่ เปิดตัวสินค้า จัดคอนเสิร์ต

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ปัญญาอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด


62/213 ซอยประเสริฐมนูกิจ 27 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ปัญญาอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่

62/213 ซอยประเสริฐมนูกิจ 27 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท บริษัท ปัญญาอินเตอร์กรุ๊ป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ปัญญาอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

ได้แก่ 0105558006535
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ปัญญาอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ปัญญาอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*