บริษัท วัฒน์ธนาภัทร อินทีเรีย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วัฒน์ธนาภัทร อินทีเรีย จำกัด"

บริษัท วัฒน์ธนาภัทร อินทีเรีย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วัฒน์ธนาภัทร อินทีเรีย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 3,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วัฒน์ธนาภัทร อินทีเรีย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วัฒน์ธนาภัทร อินทีเรีย จำกัด


5/117 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วัฒน์ธนาภัทร อินทีเรีย จำกัด ตั้งอยู่ที่

5/117 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท วัฒน์ธนาภัทร อินทีเรีย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วัฒน์ธนาภัทร อินทีเรีย จำกัด

ได้แก่ 0105558006543
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วัฒน์ธนาภัทร อินทีเรีย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วัฒน์ธนาภัทร อินทีเรีย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*