บริษัท ฟอร์ม ฟอร์ ยู จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ฟอร์ม ฟอร์ ยู จำกัด"

บริษัท ฟอร์ม ฟอร์ ยู จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ฟอร์ม ฟอร์ ยู จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 200,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ฟอร์ม ฟอร์ ยู จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับจ้างตัดเย็บเสื้อผ้าข้าราชการทั่วไป

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ฟอร์ม ฟอร์ ยู จำกัด


513 ซอยบางแค 1 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ฟอร์ม ฟอร์ ยู จำกัด ตั้งอยู่ที่

513 ซอยบางแค 1 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

แผนที่บริษัท บริษัท ฟอร์ม ฟอร์ ยู จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ฟอร์ม ฟอร์ ยู จำกัด

ได้แก่ 0105558006551
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ฟอร์ม ฟอร์ ยู จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ฟอร์ม ฟอร์ ยู จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*