บริษัท ดีเอ็นเอ บิวตี้ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ดีเอ็นเอ บิวตี้ จำกัด"

บริษัท ดีเอ็นเอ บิวตี้ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ดีเอ็นเอ บิวตี้ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ดีเอ็นเอ บิวตี้ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การเป็นตัวแทนขายส่ง ขายปลีกเครื่องสำอางค์ ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ดีเอ็นเอ บิวตี้ จำกัด


385/460 ตรอกข้าวสาร ถนนเตชะวณิช แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ดีเอ็นเอ บิวตี้ จำกัด ตั้งอยู่ที่

385/460 ตรอกข้าวสาร ถนนเตชะวณิช แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

แผนที่บริษัท บริษัท ดีเอ็นเอ บิวตี้ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ดีเอ็นเอ บิวตี้ จำกัด

ได้แก่ 0105558006560
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ดีเอ็นเอ บิวตี้ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ดีเอ็นเอ บิวตี้ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*