บริษัท ทรินิตี้ รีโลเคชั่น คอนซัลแทนท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ทรินิตี้ รีโลเคชั่น คอนซัลแทนท์ จำกัด"

บริษัท ทรินิตี้ รีโลเคชั่น คอนซัลแทนท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ทรินิตี้ รีโลเคชั่น คอนซัลแทนท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ทรินิตี้ รีโลเคชั่น คอนซัลแทนท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการด้านคำปรึกษากับบริษัทต่างประเทศ และพนักงานของบริษัทต่างประเทศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ทรินิตี้ รีโลเคชั่น คอนซัลแทนท์ จำกัด


300/90 ซอยลาดพร้าว 84 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ทรินิตี้ รีโลเคชั่น คอนซัลแทนท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

300/90 ซอยลาดพร้าว 84 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท ทรินิตี้ รีโลเคชั่น คอนซัลแทนท์ จำกัด



เลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ทรินิตี้ รีโลเคชั่น คอนซัลแทนท์ จำกัด

ได้แก่ 0105558006586
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ทรินิตี้ รีโลเคชั่น คอนซัลแทนท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ทรินิตี้ รีโลเคชั่น คอนซัลแทนท์ จำกัด:



ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*