บริษัท เอส.อาร์.เค.พลาสติก จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอส.อาร์.เค.พลาสติก จำกัด"

บริษัท เอส.อาร์.เค.พลาสติก จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอส.อาร์.เค.พลาสติก จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอส.อาร์.เค.พลาสติก จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิต และจำหน่ายถุงพลาสติก ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอส.อาร์.เค.พลาสติก จำกัด


86 ซอยเทียนทะเล 19 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอส.อาร์.เค.พลาสติก จำกัด ตั้งอยู่ที่

86 ซอยเทียนทะเล 19 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท บริษัท เอส.อาร์.เค.พลาสติก จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอส.อาร์.เค.พลาสติก จำกัด

ได้แก่ 0105558006608
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอส.อาร์.เค.พลาสติก จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอส.อาร์.เค.พลาสติก จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*