บริษัท จินไท่ อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท จินไท่ อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด"

บริษัท จินไท่ อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท จินไท่ อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท จินไท่ อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับบริการาส่งเอกสาร พัสดุ และสินค้าด่วนจากมือผู้ส่งถึงมือผู้รับทั่วโลก

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท จินไท่ อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด


777/9 ซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญ 31 ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท จินไท่ อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ที่

777/9 ซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญ 31 ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท จินไท่ อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติคส์ (ไทยแลนด์) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท จินไท่ อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ได้แก่ 0105558006616
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท จินไท่ อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท จินไท่ อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*