บริษัท อ๊อกซี่อัพ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อ๊อกซี่อัพ จำกัด"

บริษัท อ๊อกซี่อัพ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อ๊อกซี่อัพ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อ๊อกซี่อัพ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำด้านสุขภาพ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อ๊อกซี่อัพ จำกัด


1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 305A ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อ๊อกซี่อัพ จำกัด ตั้งอยู่ที่

1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 305A ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

แผนที่บริษัท บริษัท อ๊อกซี่อัพ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อ๊อกซี่อัพ จำกัด

ได้แก่ 0105558006624
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อ๊อกซี่อัพ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อ๊อกซี่อัพ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*