บริษัท มิลเลี่ยนไมล์ เอเยนซีส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท มิลเลี่ยนไมล์ เอเยนซีส์ จำกัด"

บริษัท มิลเลี่ยนไมล์ เอเยนซีส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท มิลเลี่ยนไมล์ เอเยนซีส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท มิลเลี่ยนไมล์ เอเยนซีส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการบริการขนส่งและขนถ่ายสินค้ารวมถึงคนโดยสาร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท มิลเลี่ยนไมล์ เอเยนซีส์ จำกัด


7/639 ซอยเลียบคลองสอง 19 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท มิลเลี่ยนไมล์ เอเยนซีส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

7/639 ซอยเลียบคลองสอง 19 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

แผนที่บริษัท บริษัท มิลเลี่ยนไมล์ เอเยนซีส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท มิลเลี่ยนไมล์ เอเยนซีส์ จำกัด

ได้แก่ 0105558006659
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท มิลเลี่ยนไมล์ เอเยนซีส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท มิลเลี่ยนไมล์ เอเยนซีส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*