บริษัท เอส.เอ็น.การบัญชีและกฏหมาย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอส.เอ็น.การบัญชีและกฏหมาย จำกัด"

บริษัท เอส.เอ็น.การบัญชีและกฏหมาย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอส.เอ็น.การบัญชีและกฏหมาย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอส.เอ็น.การบัญชีและกฏหมาย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การรับทำบัญชีและตรวจสอบบัญชี วางระบบบัญชี วางแผนภาษีอากร รับปรึกษาอรรถคดีทุกประเภท ที่ปรึกษาฯ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอส.เอ็น.การบัญชีและกฏหมาย จำกัด


21/8 อาคารบ้านวดาพาร์ค ชั้นที่ 2 ห้องเลขที่ 208 ซอยรามคำแหง 8 แยก 4 (ห้าพี่น้อง 1) ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอส.เอ็น.การบัญชีและกฏหมาย จำกัด ตั้งอยู่ที่

21/8 อาคารบ้านวดาพาร์ค ชั้นที่ 2 ห้องเลขที่ 208 ซอยรามคำแหง 8 แยก 4 (ห้าพี่น้อง 1) ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท บริษัท เอส.เอ็น.การบัญชีและกฏหมาย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอส.เอ็น.การบัญชีและกฏหมาย จำกัด

ได้แก่ 0105558006721
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอส.เอ็น.การบัญชีและกฏหมาย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอส.เอ็น.การบัญชีและกฏหมาย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*