บริษัท เอ็มโอไอ ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ็มโอไอ ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท เอ็มโอไอ ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ็มโอไอ ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ็มโอไอ ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการส่งออกข้าว

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ็มโอไอ ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด


98/87 ซอยรามคำแหง 94 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ็มโอไอ ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

98/87 ซอยรามคำแหง 94 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท บริษัท เอ็มโอไอ ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ็มโอไอ ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0105558006730
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ็มโอไอ ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ็มโอไอ ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*