บริษัท ยันสโค จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ยันสโค จำกัด"

บริษัท ยันสโค จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ยันสโค จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ยันสโค จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการออกแบบและจัดทำหนังสือทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ยันสโค จำกัด


999/9 อาคารดิออฟฟิศเศสแอทเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้นที่ 29 ห้องเลขที่ 2906 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ยันสโค จำกัด ตั้งอยู่ที่

999/9 อาคารดิออฟฟิศเศสแอทเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้นที่ 29 ห้องเลขที่ 2906 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

แผนที่บริษัท บริษัท ยันสโค จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ยันสโค จำกัด

ได้แก่ 0105558006772
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ยันสโค จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ยันสโค จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*