บริษัท เก็ท ออดิท จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เก็ท ออดิท จำกัด"

บริษัท เก็ท ออดิท จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เก็ท ออดิท จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 200,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เก็ท ออดิท จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการตรวจสอบ รับทำบัญชี และให้บริการให้คำปรึกษาด้านกฏหมาย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เก็ท ออดิท จำกัด


224 ซอยลาดพร้าว 101/1 แยก 5 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เก็ท ออดิท จำกัด ตั้งอยู่ที่

224 ซอยลาดพร้าว 101/1 แยก 5 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท บริษัท เก็ท ออดิท จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เก็ท ออดิท จำกัด

ได้แก่ 0105558006799
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เก็ท ออดิท จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เก็ท ออดิท จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*