บริษัท แมทพอยท์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แมทพอยท์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด"

บริษัท แมทพอยท์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แมทพอยท์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แมทพอยท์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการบริการวางระบบการศึกษา

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แมทพอยท์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด


62/23 หมู่บ้านระเบียงสวน ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แมทพอยท์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

62/23 หมู่บ้านระเบียงสวน ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท บริษัท แมทพอยท์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แมทพอยท์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด

ได้แก่ 0105558006837
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แมทพอยท์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แมทพอยท์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*