บริษัท ปิยเพชร คอนสตรัคชั่น แอนด์ อินทีเรีย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ปิยเพชร คอนสตรัคชั่น แอนด์ อินทีเรีย จำกัด"

บริษัท ปิยเพชร คอนสตรัคชั่น แอนด์ อินทีเรีย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ปิยเพชร คอนสตรัคชั่น แอนด์ อินทีเรีย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 8,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ปิยเพชร คอนสตรัคชั่น แอนด์ อินทีเรีย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การรับออกแบบ ตกแต่งในอาคาร บ้านเรือน งานฝ้า เพดาน กระจก อลูมิเนียม ตลอดทั้งเฟอร์นิเจอร์ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ปิยเพชร คอนสตรัคชั่น แอนด์ อินทีเรีย จำกัด


120/239 หมู่บ้านอัมรินทร์นิเวศน์ 3 ผัง 3 ซอยสายไหม 20 ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ปิยเพชร คอนสตรัคชั่น แอนด์ อินทีเรีย จำกัด ตั้งอยู่ที่

120/239 หมู่บ้านอัมรินทร์นิเวศน์ 3 ผัง 3 ซอยสายไหม 20 ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

แผนที่บริษัท บริษัท ปิยเพชร คอนสตรัคชั่น แอนด์ อินทีเรีย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ปิยเพชร คอนสตรัคชั่น แอนด์ อินทีเรีย จำกัด

ได้แก่ 0105558006853
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ปิยเพชร คอนสตรัคชั่น แอนด์ อินทีเรีย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ปิยเพชร คอนสตรัคชั่น แอนด์ อินทีเรีย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*