บริษัท บี.บี.โซลาร์ ฟาร์ม จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บี.บี.โซลาร์ ฟาร์ม จำกัด"

บริษัท บี.บี.โซลาร์ ฟาร์ม จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บี.บี.โซลาร์ ฟาร์ม จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บี.บี.โซลาร์ ฟาร์ม จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตและขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และพลังงานทดแทนจากแหล่งอื่น ๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บี.บี.โซลาร์ ฟาร์ม จำกัด


36/92 อาคารพี.เอส.ทาวเวอร์ ชั้นที่ 27 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บี.บี.โซลาร์ ฟาร์ม จำกัด ตั้งอยู่ที่

36/92 อาคารพี.เอส.ทาวเวอร์ ชั้นที่ 27 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท บี.บี.โซลาร์ ฟาร์ม จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บี.บี.โซลาร์ ฟาร์ม จำกัด

ได้แก่ 0105558006926
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บี.บี.โซลาร์ ฟาร์ม จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บี.บี.โซลาร์ ฟาร์ม จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*