บริษัท นิวเมติกส์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท นิวเมติกส์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด"

บริษัท นิวเมติกส์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท นิวเมติกส์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท นิวเมติกส์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซมและดูแลรักษาเครื่องจักรทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท นิวเมติกส์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด


6 ซอยจ่าโสด แยก 21 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท นิวเมติกส์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

6 ซอยจ่าโสด แยก 21 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

แผนที่บริษัท บริษัท นิวเมติกส์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท นิวเมติกส์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ได้แก่ 0105558006942
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท นิวเมติกส์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท นิวเมติกส์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*