บริษัท อัล – ตักวา เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อัล – ตักวา เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด"

บริษัท อัล – ตักวา เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อัล – ตักวา เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 3,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อัล – ตักวา เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนำเที่ยวรวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิดทั้งภายในและต่างประเทศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อัล – ตักวา เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด


132 ซอยรามคำแหง 26/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อัล – ตักวา เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

132 ซอยรามคำแหง 26/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท บริษัท อัล – ตักวา เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อัล – ตักวา เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด

ได้แก่ 0105558006985
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อัล – ตักวา เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อัล – ตักวา เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*