บริษัท ดีลอฟฟ์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ดีลอฟฟ์ จำกัด"

บริษัท ดีลอฟฟ์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ดีลอฟฟ์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ดีลอฟฟ์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การผลิตสินค้าโดยในวันหนึ่งวันใดมีสินค้าที่ผลิตได้มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 500 ขึ้นไป

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ดีลอฟฟ์ จำกัด


7 ซอยอินทราวาส 15 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ดีลอฟฟ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

7 ซอยอินทราวาส 15 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

แผนที่บริษัท บริษัท ดีลอฟฟ์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ดีลอฟฟ์ จำกัด

ได้แก่ 0105558006993
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ดีลอฟฟ์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ดีลอฟฟ์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*