บริษัท เอ็มอาร์เอส ซุปเปอร์แม็กซ์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ็มอาร์เอส ซุปเปอร์แม็กซ์ จำกัด"

บริษัท เอ็มอาร์เอส ซุปเปอร์แม็กซ์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ็มอาร์เอส ซุปเปอร์แม็กซ์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ็มอาร์เอส ซุปเปอร์แม็กซ์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การขายอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์,ฟิล์มกรองแสง,อุปกรณ์กันขโมย,ล้อแม็ก

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ็มอาร์เอส ซุปเปอร์แม็กซ์ จำกัด


99/4 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ็มอาร์เอส ซุปเปอร์แม็กซ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

99/4 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท บริษัท เอ็มอาร์เอส ซุปเปอร์แม็กซ์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ็มอาร์เอส ซุปเปอร์แม็กซ์ จำกัด

ได้แก่ 0105558007001
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ็มอาร์เอส ซุปเปอร์แม็กซ์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ็มอาร์เอส ซุปเปอร์แม็กซ์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*