บริษัท แอนกัส ไฟเออร์ เอ็นจิเนียริ่ง (เซาท์ อีสท์ เอเชีย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แอนกัส ไฟเออร์ เอ็นจิเนียริ่ง (เซาท์ อีสท์ เอเชีย) จำกัด"

บริษัท แอนกัส ไฟเออร์ เอ็นจิเนียริ่ง (เซาท์ อีสท์ เอเชีย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แอนกัส ไฟเออร์ เอ็นจิเนียริ่ง (เซาท์ อีสท์ เอเชีย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แอนกัส ไฟเออร์ เอ็นจิเนียริ่ง (เซาท์ อีสท์ เอเชีย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การเป็นที่ปรึกษาและให้บริการด้านระบบความปลอดภัยในอุตสาหกรรม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แอนกัส ไฟเออร์ เอ็นจิเนียริ่ง (เซาท์ อีสท์ เอเชีย) จำกัด


454 หมู่บ้านการ์เด้น ซิตี้ ซอยสุขุมวิท 79 (นิยม) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แอนกัส ไฟเออร์ เอ็นจิเนียริ่ง (เซาท์ อีสท์ เอเชีย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

454 หมู่บ้านการ์เด้น ซิตี้ ซอยสุขุมวิท 79 (นิยม) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท แอนกัส ไฟเออร์ เอ็นจิเนียริ่ง (เซาท์ อีสท์ เอเชีย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แอนกัส ไฟเออร์ เอ็นจิเนียริ่ง (เซาท์ อีสท์ เอเชีย) จำกัด

ได้แก่ 0105558007019
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แอนกัส ไฟเออร์ เอ็นจิเนียริ่ง (เซาท์ อีสท์ เอเชีย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แอนกัส ไฟเออร์ เอ็นจิเนียริ่ง (เซาท์ อีสท์ เอเชีย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*