บริษัท เดอะทรอนซ์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เดอะทรอนซ์ จำกัด"

บริษัท เดอะทรอนซ์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เดอะทรอนซ์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เดอะทรอนซ์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับออกแบบติดตั้งซ่อมแซมระบบเสียงระบบไฟทั้งในอาคารสถานที่ราชการและหน่วยงานเอกชน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เดอะทรอนซ์ จำกัด


9/41 ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เดอะทรอนซ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

9/41 ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

แผนที่บริษัท บริษัท เดอะทรอนซ์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เดอะทรอนซ์ จำกัด

ได้แก่ 0105558007027
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เดอะทรอนซ์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เดอะทรอนซ์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*