บริษัท เฟอร์นิเจอร์ 89 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เฟอร์นิเจอร์ 89 จำกัด"

บริษัท เฟอร์นิเจอร์ 89 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เฟอร์นิเจอร์ 89 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เฟอร์นิเจอร์ 89 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตและจำหน่าย เฟอร์นิเจอร์ ทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เฟอร์นิเจอร์ 89 จำกัด


44/14 ซอยนิมิตใหม่ 12 แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เฟอร์นิเจอร์ 89 จำกัด ตั้งอยู่ที่

44/14 ซอยนิมิตใหม่ 12 แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10120

แผนที่บริษัท บริษัท เฟอร์นิเจอร์ 89 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เฟอร์นิเจอร์ 89 จำกัด

ได้แก่ 0105558007035
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เฟอร์นิเจอร์ 89 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เฟอร์นิเจอร์ 89 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*