บริษัท วายเอส การบัญชี จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วายเอส การบัญชี จำกัด"

บริษัท วายเอส การบัญชี จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วายเอส การบัญชี จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วายเอส การบัญชี จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบธุรกิจบริการจัดทำบัญชี และให้คำปรึกษาด้านภาษีอากร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วายเอส การบัญชี จำกัด


32/223 ซอยประชาอุทิศ 58/1 ซอย 10 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วายเอส การบัญชี จำกัด ตั้งอยู่ที่

32/223 ซอยประชาอุทิศ 58/1 ซอย 10 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

แผนที่บริษัท บริษัท วายเอส การบัญชี จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วายเอส การบัญชี จำกัด

ได้แก่ 0105558007043
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วายเอส การบัญชี จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วายเอส การบัญชี จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*