บริษัท พานาซี เวลเนส เซ็นเตอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พานาซี เวลเนส เซ็นเตอร์ จำกัด"

บริษัท พานาซี เวลเนส เซ็นเตอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พานาซี เวลเนส เซ็นเตอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 3,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พานาซี เวลเนส เซ็นเตอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พานาซี เวลเนส เซ็นเตอร์ จำกัด


2/60 ซอยสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พานาซี เวลเนส เซ็นเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

2/60 ซอยสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท พานาซี เวลเนส เซ็นเตอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พานาซี เวลเนส เซ็นเตอร์ จำกัด

ได้แก่ 0105558007078
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พานาซี เวลเนส เซ็นเตอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พานาซี เวลเนส เซ็นเตอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*